Aangenaam, mijn naam is
/ˈʔæjmæn/, niet /eɪˈmen/.

Het is mijn missie om een diversere en inclusievere sector te hebben, door verhalen die anders niet verteld worden, met anderen te delen. Door podium te bieden aan talent wat dat zo hard nodig heeft. Door in de ruimtes te zijn waar verandering voor nu, maar ook de komende jaren wordt vastgelegd. Om in actie te komen en anderen tot actie aan te zetten. Als mens wil ik een vliegwiel zijn voor daadwerkelijke verandering.

Mijn Verhaal

Zelf was ik zo’n jongen, die door zijn niet-Nederlandse achtergrond niet de kans kreeg om te laten zien wat hij kon. Thuis was er weinig begrip en ondersteuning voor het creatieve pad dat ik koos. Ik kreeg geen kansen aangereikt, maar moest ze zelf creëren. En ook later was mijn pad niet zonder hobbels en kuilen: als Nederlander met Marokkaanse roots en overlever van een ernstig ongeluk vergroot ik de diversiteit in menig gezelschap. Mijn bijna-doodervaring zette alles op scherp en zorgt ervoor dat ik nu leef zoals ik wil leven. Sinds ik mijn hart volg en doe waar ik blij van wordt, ziet men wat ik kan.

Ik werk als: 

Scenarist en regisseur
Ik heb een grote interesse in mensen en situaties en graaf altijd een beetje dieper om het verhaal achter het verhaal te begrijpen, zodat ik het met anderen kan delen. Zo dook ik volledig in de wereld van jongensprostitutie in Nederland en maakte ik voor de serie Centraal (NTR, BNNVARA, VPRO, NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en het CoBo fonds) de film 'Khata'. Deze film nog steeds ingezet voor het voeren van een maatschappelijk debat. Als filmer blijf ik de verhalen vertellen die we allemaal moeten zien en leren herkennen, verhalen die aanzetten tot gesprek.

Talentontwikkelaar en scout
Dit doe ik vanuit wedowe, de non-profit organisatie die ik in 2014 met Cristian Boscheri heb opgezet. Met wedowe spotten we jonge autodidactische multi-gedisciplineerde talenten en bieden ze kansen die voor hen niet vanzelfsprekend zijn. Bij dit proces betrekken we zoveel mogelijk andere mensen en partijen. Met wedowe blijf ik werken aan een groeiende ‘community’ van mensen die zelf een actieve bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

Adviseur
Ik ben geaccrediteerd D&I expert en ervaringsdeskundige. Ik werk met bedrijven en organisaties. Als het gaat om bewustwording, geef ik advies, tot aan veranderingsmanagement en coach ik MT leden in de uitdagingen van vandaag de dag. Ik werk het liefst data gedreven zodat het zo objectief mogelijk blijft waarop we interventies inzetten/baseren en zo nodig aanpassen. Ook zit ik in een tal van commissies waarin ik mijn expertise inzet, vaak gecombineerd met mijn ervaring in talentontwikkeling en film.

Wil je meer weten over mijn activiteiten en wat ik voor jou kan betekenen? Neem contact met mij op.

Contact

 • ik@aimanhassani.com
 • 0659064049
 • KVK nr: 88166724
 • Bezoekadres: Wolvenplein 25 - 0.B.17, 3512 CK Utrecht
 • Factuuradres: Breedstraat 108, 3512 TX, Utrecht
Stuur e-mail
Advies
Tab 2
Tab 3
Ik zet mij momenteel in als lid...
 • Selectiecommissie Talentontwikkeling - Stimuleringsfonds
 • Selectiecommissie Bouwen aan Talent - Stimuleringsfonds
 • Selectiecommissie - NPO Fonds
 • Adviesraad van de Sectorkamer ICT en creatieve industrie en communicatie, media en design - S-BB
 • Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 - Gemeente Utrecht
 • Selectiecommissie Innovatie Cultuurfonds - Provincie Utrecht
 • Selectiecommissie Rialto4short - Rialto Amsterdam
 • Selectiecommissie - Go Short Filmfestival Nijmegen
 • Adviesraad Economie en Ondernemen - Albeda College Rotterdam