Artikel

October 21, 2023
5 vragen aan...

Interview met Zoë Papaikonomou

Interview met Zoë Papaikonomou

In een gesprek met D&I-expert Aiman Hassani, belicht onderzoeksjournalist en auteur Zoë Papaikonomou haar toewijding aan het bevorderen van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid (DIG) in Nederlandse organisaties. Papaikonomou benadrukt het belang van zelfkennis en zelfreflectie op zowel individueel als organisatorisch niveau als cruciale stappen naar een inclusievere werkomgeving. Ze deelt een waardevolle ervaring van het observeren en terugkoppelen aan hoge leidinggevenden over hoe ze inclusiever kunnen handelen, wat een sterke invloed heeft op de organisatiecultuur. Ze wijst op een veelvoorkomende misvatting waarbij D&I vaak wordt gezien als een 'luxevraagstuk', los van het 'echte' werk, terwijl in werkelijkheid een diverse en inclusieve omgeving de kwaliteit van het werk en het eindproduct verbetert. Vanuit haar journalistieke achtergrond benadrukt Papaikonomou het belang van het overwinnen van vooroordelen en het verbreden van perspectieven voor betere verhalen en producten. Ze roept op tot een helder begrip van waarom organisaties zich zouden moeten inzetten voor diversiteit en inclusie, en hoe iedereen, ongeacht hun positie, kan bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenleving door hun macht te delen. Ondanks de trage vooruitgang in diversiteitswerk, waardeert Papaikonomou de kleine stappen en ziet de waarde in van wat al is bereikt.

Aiman Hassani werkt als D&I-expert aan het verbeteren van de diversiteit en inclusiviteit, maar doet dit belangrijke werk natuurlijk niet alleen. Daarom geeft hij graag het woord aan anderen in de D&I-space. Vandaag vertelt onderzoeksjournalist en auteur Zoë Papaikonomou over haar werk en de verandering die zij ziet gebeuren. 

“Ik heb geleerd om blij te zijn met kleine stappen, zo houd ik het werk vol”

Onderzoeksjournalist en auteur Zoë Papaikonomou (41) doet veel, maar alles met een focus: het vergroten van de diversiteit,inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) op Nederlandse werkvloeren. Het is complex en er is nog een lange weg te gaan, maar aan kleine veranderingen ziet ze dat haar werk en dat van vele anderen loont. En nodig is.

“Zelfkennis en -reflectie zowel op individueel als organisatieniveau zijn een belangrijke basis om als bedrijf te veranderen. Een waardevolle opdracht die ik onlangs uitvoerde was het observeren van hoge leidinggevenden op hun manier van leidinggeven. Ik koppel deze leidinggevenden na de observatie terug hoe ze inclusiever te werk kunnen gaan. Het is zo belangrijk voor de mensen in een organisatie om te zien dat de hoogste baas bezig is met DIG. Dat diegene op zichzelf kan reflecteren en wil leren om het beter te doen. Dit is het voorbeeld voor de rest van het bedrijf. 

Ik zie in veel organisaties gebeuren dat diversiteit en inclusie losgetrokken worden van het ‘echte’ werk. Het staat aan de zijlijn, vaak als iets dat je erbij doet. Dat is heel jammer. Halleh Ghorashi noemt dat in ons boek De inclusiemarathon een luxevraagstuk: het is niet urgent en niet noodzakelijk voor het leveren van goed werk. Terwijl dat laatste juist zo belangrijk is. Meer kennis, ervaringen en perspectieven verbeteren elk product. Als mensen dat begrijpen,dan gaat de noodzaak van D&I veel meer leven.

Laat ik voorgaande verduidelijken vanuit het perspectief van de journalist, mijn oorspronkelijke beroep. Wanneer je relevante en goede verhalen wilt schrijven begint dat met het besef welke vooroordelen je hebt, welke kring van mensen je om je heen hebt en hoe je netwerk eruitziet. Wanneer je niet buiten je eigen bubbel kijkt, mis je onderwerpen, bronnen en verschillende perspectieven en kennis. 

Voor een organisatie begint het verbeteren van diversiteit en inclusie wat mij betreft met zelfrelfectie en een helder verhaal. Waarom wil je diverser, inclusiever en gelijkwaardiger worden? Hoe maakt dat jullie werk en product beter? Zelfreflectie is hard nodig om te onderzoeken hoe je nu uitsluit, dat heb je nodig om te kijken waar de pijn zit en hoe je dat kan veranderen. 

Iedereen, in welke positie dan ook, kan zich afvragen: ‘Welke machten heb ik en hoe kan ik die delen?’ We waarderen in onze samenleving bepaalde kennis (bv. WO-opgeleid zijn), karaktereigenschappen (extravert zijn) en lichamen (witheid/man zijn) onterecht hoger. Wanneer je één of meerdere van deze machten bezit, kan je bijdragen aan meer gelijkwaardigheid door te bedenken hoe je deze machten kan delen. Bijvoorbeeld als man. Het is een gegeven dat mannen minder snel worden onderbroken dan vrouwen tijdens een gesprek. Dan kun je je als man afvragen: wat doe ik daarmee? Blijf ik de ruimte vullen met mijn geklets, of houd ik een keer mijn mond? Spreek ik anderen erop aan als ik het zie gebeuren? 

Diversiteitswerk gaat over de schaduwkanten van menselijk gedrag, denk aan discriminatie en pesten. In ons vak is het daarom belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Ik houd mijn werk vol door blij te zijn met kleine stappen. Ook al gaat het veel te langzaam, het is ontzettend belangrijk om te zien wat er wel al bereikt is. 

Tegen alle mensen die denken dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid niet over hen gaat zou ik willen zeggen: het startpunt ben je zelf. Jouw zelfkennis, hoe je omgaat met anderen en of je bereid bent om je macht te delen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een meer rechtvaardige samenleving 

Meer lezen? Klik hier voor het interview met Noor Sloterdijk van Code D&I of hier voor het interview met Aiman Hassani zelf.

← terug naar Blogs
Diversiteit en inclusie expert Aiman Hassani

Diversiteit en Inclusie Experts: inclusieve leiderschap, trainingen van een expertisebureau met diversiteitsexperts

Ontmoet Aiman Hassani, een experts op het gebied van diversiteit en inclusie die je zeker moet kennen. Leer van zijn expertise en inzichten.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read
Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?
marokkaanse achternamen

Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?

Ontdek de fascinerende oorsprong en diversiteit van Marokkaanse achternamen, geworteld in rijke culturele tradities.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read

Artikel

Interview met Zoë Papaikonomou

In een gesprek met D&I-expert Aiman Hassani, belicht onderzoeksjournalist en auteur Zoë Papaikonomou haar toewijding aan het bevorderen van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid (DIG) in Nederlandse organisaties. Papaikonomou benadrukt het belang van zelfkennis en zelfreflectie op zowel individueel als organisatorisch niveau als cruciale stappen naar een inclusievere werkomgeving. Ze deelt een waardevolle ervaring van het observeren en terugkoppelen aan hoge leidinggevenden over hoe ze inclusiever kunnen handelen, wat een sterke invloed heeft op de organisatiecultuur. Ze wijst op een veelvoorkomende misvatting waarbij D&I vaak wordt gezien als een 'luxevraagstuk', los van het 'echte' werk, terwijl in werkelijkheid een diverse en inclusieve omgeving de kwaliteit van het werk en het eindproduct verbetert. Vanuit haar journalistieke achtergrond benadrukt Papaikonomou het belang van het overwinnen van vooroordelen en het verbreden van perspectieven voor betere verhalen en producten. Ze roept op tot een helder begrip van waarom organisaties zich zouden moeten inzetten voor diversiteit en inclusie, en hoe iedereen, ongeacht hun positie, kan bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenleving door hun macht te delen. Ondanks de trage vooruitgang in diversiteitswerk, waardeert Papaikonomou de kleine stappen en ziet de waarde in van wat al is bereikt.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

← terug naar Blogs