Blog

Blogs, artikelen, interviews...

Welkom op de blogpagina van Aiman Hassani. Hier duiken we diep in de fascinerende wereld van film, diversiteit, gelijkheid, en inclusie. Als filmmaker en DEIB-expert is Aiman gepassioneerd over het vertellen van verhalen die een breder begrip en waardering voor diverse perspectieven bevorderen. Door zijn blogs nodigt hij je uit om de kracht van storytelling te verkennen en te ontdekken hoe inclusiviteit de creatieve industrie kan transformeren.

In deze verzameling van gedachten en inzichten, deelt Aiman zijn ervaringen uit de filmwereld en biedt hij een blik op zijn voortdurende reis om de vertegenwoordiging in media en kunst te verbeteren. Van diepgaande analyses van huidige filmprojecten tot besprekingen over de uitdagingen en kansen die diversiteit en inclusie met zich meebrengen, deze blog is een ruimte voor open dialoog en leren.

Of je nu een filmmaker, een professional in diversiteit en inclusie, of iemand die geïnteresseerd is in het snijvlak van kunst en sociale impact, er is hier iets voor iedereen. Neem de tijd om door de verschillende posts te bladeren, en voel je vrij om je gedachten en vragen te delen. Samen kunnen we werken aan een meer inclusieve en empathische wereld, één verhaal tegelijk.

We hopen dat je inspiratie vindt in de woorden en werken van Aiman, en dat je je aangemoedigd voelt om deel te nemen aan deze belangrijke gesprekken. Bedankt voor je bezoek en blijf terugkomen voor meer inzichten en updates!

October 21, 2023
|
5 vragen aan...

Interview met Noor Sloterdijk

In een discussie met D&I-expert Aiman Hassani, spreekt Noor Sloterdijk, een musicoloog en het aanspreekpunt van Code Diversiteit & Inclusie, over de noodzakelijke systeemverandering voor het bevorderen van diversiteit, gelijkwaardigheid, en inclusie in de culturele sector. Sloterdijk wijst op de bestaande weerstand tegen verandering vanwege angst voor het onbekende maar ziet deze verandering als een kans voor artistieke vernieuwing. Ze benadrukt het belang van zelfreflectie en het aanpakken van machtsstructuren die in- en uitsluiting bevorderen. Sloterdijk deelt haar ervaringen uit de operawereld, waar de canon voornamelijk werken van witte, Europese mannen omvat, en pleit voor een breder repertoire dat reflecteert op de huidige diverse samenleving, vooral bij organisaties die publieke fondsen ontvangen. Ze benadrukt dat diversiteit niet alleen gaat om het toevoegen van nieuwe mensen met verschillende achtergronden, maar ook om het behouden van diversiteit, en het werken aan inclusie en gelijkwaardigheid. Sloterdijk moedigt aan tot het nemen van concrete acties, en hoewel er vooruitgang is geboekt, erkent ze dat er nog veel werk aan de winkel is. Ze ziet een toekomst waarin de culturele sector toegankelijk is voor iedereen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, en benadrukt het belang van het erkennen van makers als het kapitaal van de culturele sector, die zich nu vaak moeten aanpassen aan grote culturele instituten in plaats van zich te concentreren op hun kunst.

Lees meer...
November 12, 2023
|
Diversiteit & Inclusie

Privilege Wandeling

De Betekenis en het Belang van de Privilege WalkDe Privilege Walk, een opmerkelijke oefening die vaak wordt gebruikt in workshops over diversiteit en inclusie, speelt een cruciale rol in het vergroten van het bewustzijn van sociale ongelijkheden. Het doet dit door de deelnemers de uiteenlopende ervaringen en kansen te laten zien die mensen krijgen, simpelweg vanwege hun afkomst, geslacht, leeftijd of sociaal-economische status. Het doel is om het belang te benadrukken van open minded zowel als bewust zijn van onze eigen privileges en vooroordelen, en hoe deze factoren bepalend kunnen zijn voor de levens van anderen.Functioneren van de Privilege WalkDe Privilege Walk is een geleidelijke oefening. Alle deelnemers beginnen op dezelfde plek en stappen vooruit of achteruit op basis van de antwoorden die ze geven op een reeks vragen. De vragen adresseren verschillende aspecten van hun identiteit, levenservaringen en omstandigheden, waardoor een visuele weergave van privileges of het ontbreken daarvan, wordt gecreëerd."De Privilege Walk oefening is niet zozeer bedoeld om schuld of schaamte te veroorzaken bij individuen met veel privileges, maar meer om empathie en begrip te stimuleren voor degenen die er minder van hebben."Toepassing en ImpactHoewel de Privilege Walk in eerste instantie een tastbare manifestatie van sociale ongelijkheden creëert, reikt de invloed ervan verder. Het heeft bewezen een effectief middel te zijn voor het aangaan en bevorderen van het dialoog over sociale kwesties. Het slaagt erin de moeilijk zichtbare lagen van privilege bloot te leggen en te demonstreren hoe deze elkaar overlappen en samenkomen in onze levens.Het belangrijkste aspect van de Privilege Walk is dat deze oefening bewustwording stimuleert. Men komt tot de realisatie dat privileges, in wezen, onverdiende voordelen zijn die zijn gebaseerd op willekeurige factoren zoals geboorteplaats of -tijd. Deze kennis kan leiden tot een grotere bereidheid om actief deel te nemen aan diversiteitsinitiatieven en uitdagingen op sociaal en institutioneel niveau aan te gaan.Nadelen en KritiekenHoewel de Privilege Walk als een krachtig hulpmiddel wordt beschouwd voor het bevorderen van diversiteitsbewustzijn, is het niet zonder zijn kritieken. Sommige critici geloven dat het te simplistisch is, en anderen vinden dat het de ervaring van gemarginaliseerde groepen tot een vorm van spektakel kan reduceren. De sleutel tot het effectief inzetten van de oefening is het waarborgen van een veilige en respectvolle omgeving waarin de deelnemers zich comfortabel voelen om hun ervaringen te delen.ConclusieIn conclusie, is de Privilege Walk een waardevol instrument voor het stimuleren van bewustwording, dialoog en begrip over sociale ongelijkheden. Hoewel het niet perfect is, kan het, wanneer het op de juiste manier wordt ingezet, bijdragen aan het verminderen van sociale en economische verschillen en het bevorderen van inclusiviteit. De rol van Privilege Walk in diversiteitsinitiatieven De Privilege Walk speelt een belangrijke rol in diversiteitsinitiatieven. Door een tastbaar en concreet beeld te schetsen van hoe privileges ongelijk verdeeld zijn in de samenleving, kan de oefening de intrinsieke bewustwording verhogen en diversiteitsbevordering bevorderen. Het helpt organisaties en individuen de complexiteit van sociale ongelijkheid beter te begrijpen en draagt ook bij aan een cultuur van empathie en respect. Belangrijker nog, de Privilege Walk biedt een leermoment waarbij men een gedetailleerd inzicht krijgt over hoe privileges vaak onopgemerkt blijven in het dagelijks leven. Door deelnemers te stimuleren te reflecteren over hun privileges, spoort de activiteit hen aan om na te denken over hoe ze hun privileges kunnen inzetten om sociale ongelijkheden te adresseren. "Deelname aan een Privilege Walk kan een krachtig hulpmiddel zijn om een veilige ruimte te creëren voor open discussie over kritieke sociale kwesties."Praktische implementatie van de Privilege Walk De Privilege Walk kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd in formele en informele educatieve settings, van klaslokalen tot bedrijfsworkshops. Het kan dienen als een ijsbreker of als een diepgaande activiteit ter bevordering van de groepsdynamiek. Een effectieve Privilege Walk begint met de selectie van aandachtig samengestelde vragen. De vragen moeten aspecten van de identiteit en levenservaringen omvatten die een breed scala aan sociale privileges adresseert. Het omvat vaak vragen over geboorteplaats, afstamming, opleidingsniveau en economische positie. Maar om actuele kwesties aan te pakken, kan het ook vragen bevatten over milieu-invloeden, toegang tot gezondheidszorg, of blootstelling aan discriminatie en geweld. Na het afronden van een Privilege Walk, is een follow-up discussie essentieel. De deelnemers moeten de kans krijgen om hun gevoelens en observaties te delen. Ze moeten ook worden aangemoedigd om na te denken over de implicaties van hun privileges en hoe ze hun onverdiende voordelen kunnen gebruiken om de status quo te betwisten.

Lees meer...

Contact

Stuur e-mail