Artikel

January 13, 2023
Diversiteit & Inclusie

Wat is Diversiteit&Inclusie: Over het ontstaan en bestaan van D&I

Wat is D&I: Over het ontstaan en bestaan van diversiteit en inclusie

Een vaak gehoorde afkorting in het bedrijfsleven is D&I; dit staat voor diversiteit en inclusie. De afgelopen jaren is dit onderwerp relevanter geworden en wordt er door steeds meer bedrijven en instellingen een beleid voor gemaakt. In deze blog lees je over het belang van D&I en hoe een D&I-expert te werk gaat.

De Kern van D&I: Hoe Diversiteit en Inclusie Bedrijven Transformeren

Een vaak gehoorde afkorting in het bedrijfsleven is D&I; dit staat voor diversiteit en inclusie. De afgelopen jaren is dit onderwerp relevanter geworden en wordt er door steeds meer bedrijven en instellingen een beleid voor gemaakt. In deze blog lees je over het belang van D&I en hoe een D&I-expert te werk gaat.

Wat is D&I: diversiteit

D&I staat voor diversiteit en inclusie. De term ‘Diversiteit’ gaat over de diversiteit binnen een groep. Bij een goede diversiteit representeert de groep, zoals de werknemers binnen een bedrijf, het grote geheel eromheen. Vaak is dat de maatschappij waartoe de groep zich verhoudt. Op die manier is diversiteit ook meetbaar, kloppen de verhoudingen binnen de groep ten opzichte van het grote geheel?

Wat is D&I: inclusiviteit

Bij de term ‘Inclusiviteit’ gaat het erom dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de omgeving. Dit betreft het idee dat een individu zichzelf kan zijn, ongeacht geslacht, afkomst, beperking, gender, geaardheid, etc. Om de inclusiviteit binnen een organisatie te verbeteren, laat je de mensen die tot een minderheid behoren bepalen wat voor hen nodig is zich veilig te voelen. Daar zul je als bedrijf naar moeten luisteren, het is dus geen democratisch proces. De minderheid dicteert hoe het zich veilig voelt en de meerderheid zal dit moeten leren accepteren.

D&I is niet nieuw

Het thema diversiteit en inclusie binnen een bedrijf of organisatie is niet nieuw. Op HR-afdelingen werd bijvoorbeeld al nagedacht over hoe om te gaan met ongewenste gedragsvormen. Dit ontwikkelde zich tot een bredere aanpak waarbij dynamieken binnen organisaties steeds belangrijker werden. Diversiteit en inclusie hangen hier als vanzelfsprekend mee samen. Inmiddels zijn er veel verschillende perspectieven bijgekomen op het thema. Uit allerlei vakgebieden zijn nu nieuwe specialismen ontstaan die betrekking hebben tot D&I.

Black lives matter

Het jaar 2020 heeft D&I extra onder de aandacht gebracht en sindsdien zou je het onderwerp ‘hip’ kunnen noemen. Niet alleen vanuit het publiekelijk debat wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor een goed D&I-beleid, maar ook overheden en subsidieverstrekkers dragen hieraan bij. Zij zijn steeds dwingender geworden naar bedrijven en organisaties toe om aan een goed beleid te voldoen.

Opkomst D&I-expert

De groei van aandacht voor D&I gaat gepaard met een grote toename van D&I-experts.

Dit zijn adviseurs, coaches en ondernemers die bedrijven en organisaties helpen bij bewustwording rondom het onderwerp en het opzetten van een goed beleid. Het is goed om bij een eventuele zoektocht naar een D&I-expert te kijken of het gaat om een ervaringsdeskundige of een specialist. Een specialist, zoals Aiman Hassani, heeft opleidingen en trainingen gevolgd over het onderwerp én werkervaring opgedaan. In het geval van Hassani kan hij ook als ervaringsdeskundige meepraten over hoe het is om als minderheid in contact te komen met bedrijven en organisaties. Zo kan er een solide basis worden gelegd voor het integreren van een duurzaam D&I-beleid in een organisatie.

D&I voor bedrijven

D&I-expert Aiman Hassani wordt dagelijks geconfronteerd met het feit dat hij als persoon afwijkt van de norm. Daardoor voelt hij de urgentie om het probleem bespreekbaar te maken én bij te dragen aan de oplossing. De dienstverlening van Aiman Hassani richt zich met name op bedrijven, organisaties en beleidsmakers. Uiteindelijk hebben deze partijen weer invloed op burgers en wordt zo gewerkt aan de oplossing binnen het grote geheel. Een onderdeel van het aanbod van Hassani is Unconscious bias training. Dit is een training die gaat over onze onbewuste vooroordelen. Bedrijven als St. Joost, Artez en het Maritiem Museum werken hier bijvoorbeeld samen met Hassani aan. Hassani: “Iedereen is in de basis goed bedoelend. Maar ook als je het goed bedoelt, kun je vooroordelen hebben waar je je niet eens bewust van bent. Divers en inclusief denken is een spier die je continu moet blijven trainen, en daar help ik graag bij.”

Lees hier meer over het aanbod van D&I expert Aiman Hassani.

← terug naar Blogs
Diversiteit en inclusie expert Aiman Hassani

Diversiteit en Inclusie Experts: inclusieve leiderschap, trainingen van een expertisebureau met diversiteitsexperts

Ontmoet Aiman Hassani, een experts op het gebied van diversiteit en inclusie die je zeker moet kennen. Leer van zijn expertise en inzichten.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read
Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?
marokkaanse achternamen

Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?

Ontdek de fascinerende oorsprong en diversiteit van Marokkaanse achternamen, geworteld in rijke culturele tradities.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read

Artikel

Wat is Diversiteit&Inclusie: Over het ontstaan en bestaan van D&I

Een vaak gehoorde afkorting in het bedrijfsleven is D&I; dit staat voor diversiteit en inclusie. De afgelopen jaren is dit onderwerp relevanter geworden en wordt er door steeds meer bedrijven en instellingen een beleid voor gemaakt. In deze blog lees je over het belang van D&I en hoe een D&I-expert te werk gaat.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

← terug naar Blogs