Commissie Adviseur

Welkom op de dienstenpagina van Aiman Hassani, uw expert in diversiteit, inclusie, equity en belonging. Met een diepgaande ervaring in de culturele, creatieve en filmsector, biedt Aiman op maat gemaakte adviesdiensten om uw organisatie te transformeren in een diverse, rechtvaardige en inclusieve omgeving.

De Begrippen (diversiteit en inclusiviteit / diversity en inclusie / diversiteit en inclusie / inclusieve / inclusive / inclusion, equity en belonging)

Hieronder vind je uitleg over de begrippen diversiteit, inclusiviteit, equity (gelijkwaardigheid) en belonging (erbij horen) waarin ik expertise heb.

Diversiteit / Diversity

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan kenmerken, eigenschappen en ervaringen die individuen binnen een groep / groups of organisatie hebben. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aspecten bij een medewerker / employee zoals ras / ethnicity, geslacht / gender identity, leeftijd, etniciteit, religie, seksuele geaardheid / oriëntatie, lichamelijke en geestelijke capaciteiten, en sociaaleconomische achtergrond binnen jouw organisatie. In een organisatorische context gaat het om het erkennen en waarderen van deze verschillen in een team of binnen jouw organisatie. Het idee achter diversiteit is dat een diverse groep mensen, met een breed scala aan perspectieven en ervaringen, kan bijdragen aan meer creativiteit, innovatie en effectievere probleemoplossing in jouw organisatie.

Inclusie, of een inclusieve / inclusive aanpak

Inclusie, of een inclusieve aanpak, is de praktijk van het actief betrekken en omarmen van diversiteit binnen een groep of in jouw organisatie. Het gaat bij inclusie niet alleen om de aanwezigheid van diverse individuen, maar ook om hoe zij zich geïntegreerd en gewaardeerd voelen in jouw organisatie. In een inclusieve gemeenschap, of 'inclusive', omgeving binnen jouw organisatie heeft iedereen gelijkwaardigheid in toegang tot kansen en middelen en kan elk individu zijn of haar volledige potentieel bereiken. Het gaat erom een cultuur te creëren waarin alle stemmen gehoord en gerespecteerd worden (ook ondervertegenwoordigde), en waarin iedereen (ook minderheidsgroepen) zich veilig en comfortabel voelt om zichzelf te zijn. Inclusieve organisaties die een werkplek voor iedereen / een veilige ruimte geven aan mensen van verschillende kenmerken, eigenschappen en ervaringen, hen te helpen en beschikbaar te maken van verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld: open gesprekken bieden, als er verbetering nodig is aanbieden, als er vaardigheden nodig zijn aanbieden.

Equity (Gelijkwaardigheid, niet gelijkheid)

Equity, of gelijkwaardigheid, gaat binnen jouw organisatie over het waarborgen van rechtvaardigheid en gelijke behandeling voor iedereen, maar met erkenning van het feit dat mensen verschillende behoeften en omstandigheden hebben. Het gaat verder dan gelijke behandeling in jouw organisatie; we streven ernaar bij bijvoorbeeld iets als een recruitmentproces om iedereen te voorzien van wat ze nodig hebben om succesvol en gezond te zijn in jouw organisatie. Dit kan betekenen dat sommige individuen, ondervertegenwoordigde groepen of gemarginaliseerde groepen meer steun of middelen krijgen om onevenwichtigheden of historische onrechtvaardigheden aan te pakken. Equity is binnen jouw organisatie gericht op het creëren van gelijke kansen voor iedereen, gemeenschappen te versterken en empowerment, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.

Sense of Belonging (Erbij horen)

'Belonging' refereert aan het gevoel van verbondenheid en acceptatie binnen een groep of jouw organisatie. Het is een gevoel van toegankelijkheid binnen jouw organisatie waarbij individuen erkennen dat ze een belangrijk en gewaardeerd onderdeel zijn van een groter geheel. In een omgeving binnen jouw organisatie waar 'belonging' heerst, voelen mensen zich niet alleen geaccepteerd om wie ze zijn, maar ook gewaardeerd om hun unieke bijdragen en perspectieven. Dit draagt bij aan een positieve werksfeer in jouw organisatie, waarin medewerkers binnen gemotiveerd zijn en zich emotioneel verbonden voelen met hun werk en de organisatie. Een sterke sense of belonging kan binnen jouw organisatie leiden tot verhoogde jobtevredenheid, loyaliteit, prestaties en toegankelijkheid voor alle medewerkers.

Diensten van expert Aiman Hassani (meer dan alleen HR)

Aiman Hassani biedt een uitgebreid scala aan diensten gericht op het verbeteren van diversiteit, inclusie, equity en belonging binnen organisaties (niet alleen op het HR vlak). Zijn diensten omvatten persoonlijke consultaties, op maat gemaakte trainingen en workshops, en strategische begeleiding bij het implementeren van inclusieve praktijken.

Persoonlijke consultatie en strategieontwikkeling door expert voor diversiteit en inclusie.

In de wereld van vandaag is het begrijpen en integreren van d&i essentieel voor elke organisatie. Aiman Hassani biedt persoonlijke consultatie aan en helpt bedrijven waarbij hij diep duikt in de unieke uitdagingen en kansen van uw organisatie. Met een op maat gemaakte benadering ontwikkelt hij samen met u een strategie die niet alleen oppervlakkige veranderingen aanbrengt, maar die de kern van uw organisatiecultuur met alle individuele medewerkers daarin transformeert. Deze strategieën zijn ontworpen om langetermijneffecten te hebben, wat bijdraagt aan een duurzame en inclusieve werkomgeving.

Trainingen en workshops over diversiteit, inclusie, equity en belonging.

Aiman Hassani's trainingen en workshops zijn meer dan informatieve sessies; ze zijn interactieve, transformerende ervaringen. Deze sessies zijn ontworpen om bewustzijn te creëren, vaardigheden te ontwikkelen en de deelnemers uit te rusten met de tools die nodig zijn om inclusiviteit en equity in hun dagelijkse praktijken te brengen. Van het aanpakken van onbewuste vooroordelen tot het bevorderen van een cultuur van belonging, elke workshop is zorgvuldig samengesteld om aan te sluiten bij de specifieke behoeften van uw team en organisatie.

Begeleiding bij het implementeren van inclusievere praktijken in uw organisatie.

Implementatie is waar de echte verandering plaatsvindt. Aiman Hassani staat u bij in het vertalen van strategieën en ideeën naar concrete acties binnen uw organisatie. Deze begeleiding omvat het ontwikkelen van inclusieve beleidslijnen, het herzien van bestaande processen en het introduceren van nieuwe praktijken om het diverser en inclusiever te maken. Het doel is om een omgeving te creëren waarin / plek is waar iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, zich gewaardeerd en begrepen voelt.

Waarom Kiezen voor Aiman Hassani?

Kiezen voor Aiman Hassani betekent kiezen voor een expert met een diepgaande kennis en een bewezen staat van dienst in het realiseren van positieve veranderingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Zijn unieke benadering combineert empathie, inzicht en praktische strategieën om organisaties te transformeren naar meer inclusieve en rechtvaardige omgevingen zowel in interne en externe bedrijfsvoering.

Uitleg van Aiman’s unieke benadering, gebaseerd op uitgebreide kennis en praktijkervaring.

Wat Aiman Hassani onderscheidt, is zijn unieke benadering die voortkomt uit een rijke combinatie van professionele ervaring en persoonlijke inzichten. Hij begrijpt dat diversiteit en inclusie niet alleen over cijfers gaan, maar vooral over het creëren van een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt. Zijn benadering is holistisch en contextbewust, rekening houdend met de specifieke nuances van elke organisatie. Dit stelt hem in staat om oplossingen te bieden die diep resoneren en een blijvende impact hebben.

Succesverhalen en getuigenissen van tevreden klanten.

Succesverhalen en getuigenissen van klanten die met Aiman Hassani hebben gewerkt, getuigen van de impact en effectiviteit van zijn benadering op het gebied van diversiteit en inclusie. Deze verhalen benadrukken de positieve veranderingen die organisaties hebben ervaren en dienen als inspiratiebron voor anderen die een soortgelijke reis willen ondernemen.

Aangepaste Oplossingen

Kiezen voor Aiman Hassani betekent kiezen voor een expert met een diepgaande kennis en een bewezen staat van dienst in het realiseren van positieve veranderingen op het gebied van diversiteit en inclusie binnen alle aspecten en verschillende achtergronden binnen je personeelsbestand. Zijn unieke benadering combineert empathie, inzicht en praktische strategieën om organisaties te transformeren naar meer inclusieve en rechtvaardige omgevingen.

Details over hoe Aiman's diensten worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw organisatie.

Geen twee organisaties zijn hetzelfde, en daarom biedt Aiman Hassani diensten die volledig zijn aangepast aan de unieke behoeften en uitdagingen van uw organisatie. Of het nu gaat om het aanpakken van specifieke diversiteitsuitdagingen, het opzetten van trainingen voor verschillende teamniveaus, of het ontwikkelen van een alomvattende strategie, alles is afgestemd op uw specifieke context. Deze aanpak zorgt ervoor dat de oplossingen niet alleen effectief zijn, maar ook duurzaam en relevant blijven voor uw organisatie.

Voorbeelden van op maat gemaakte programma's en projecten

Aiman Hassani heeft een indrukwekkend portfolio van op maat gemaakte programma's en projecten ontwikkeld, elk uniek afgestemd op de behoeften en uitdagingen van de organisaties waarmee hij samenwerkt. Deze programma's uit 2023 variëren van uitgebreide diversiteits- en inclusie roadmaps tot gespecialiseerde workshops en leiderschapstrainingen, allemaal ontworpen om een diepgaande en duurzame impact te creëren in het bevorderen van een inclusieve cultuur.

No items found.

Impactmeting en evaluatie van diversiteits- en inclusie-initiatieven.

Effectieve impactmeting en evaluatie zijn cruciaal om de voortgang en het succes van diversiteits- en inclusie-initiatieven te waarborgen. Aiman Hassani helpt bij het opzetten van robuuste evaluatiesystemen die de impact van geïmplementeerde strategieën en praktijken kwantitatief en kwalitatief meten. Dit omvat het bijhouden van voortgang, het identificeren van gebieden voor verbetering en het vieren van successen. Deze systematische aanpak zorgt ervoor dat diversiteits- en inclusie-inspanningen continu worden geoptimaliseerd en bijdragen aan de algehele doelstellingen van de organisatie en streven we ernaar hoe het zou moeten gaan in de toekomst van werk.

Door elk van deze aspecten zorgvuldig uit te werken, creëert Aiman Hassani een uitgebreid en effectief dienstenaanbod dat organisaties helpt om een inclusievere, rechtvaardigere en betrokkenere werkomgeving te realiseren.

Wil je werken aan een inclusievere organisatie? Neem dan contact met mij op.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

Stuur e-mail