Maar je Achternaam is toch Marokkaans?

Marokkaanse Achternaam: Een Documentaire over Aiman Hassani

Aiman Hassani's Marokkaanse achternaam brengt veel culturele verwachtingen met zich mee. Dit wordt onderzocht in de documentaire.

Hij moet een keuze maken. Hij kan doen wat zijn Marokkaanse familie wil en zich officieel laten registreren in het familieboekje.

Dit brengt allerlei verplichtingen met zich mee. Of hij kan zijn eigen weg blijven volgen. Maar hiermee riskeert hij zijn relatie met zijn ouders.

Kijk film

Marokkaanse Achternaam

In de Marokkaanse cultuur heeft de achternaam veel betekenis. Het vertelt niet alleen over de familie, maar ook over de cultuur en de omgeving. Een Marokkaanse achternaam toont traditie, regio, status of beroep in de familie. In Nederland is de achternaam gewoon een familienaam, zonder veel historische en culturele betekenis.

De documentaire 'Maar je achternaam is Marokkaans?' onderzoekt dit probleem met persoonlijke verhalen en familiebanden. De documentaire 'Maar je achternaam is Marokkaans?' behandelt persoonlijke verhalen en familiebanden. Deze verhalen laten de uitdagingen zien van het leven in twee culturen. De Marokkaanse achternaam kan zowel trots als een obstakel zijn voor integratie en vrijheid.

Kijk film

Behind the film

Ik heb nooit gedacht een film te willen maken over de relatie met mijn familie. De gesprekken tijdens de lunches van #YOLO4REAL inspireerden me. Deze gesprekken hebben me geïnspireerd om deze documentaire te maken. Ik vertelde verhalen tijdens de lunchpauzes.

Documentaire ‘Maar je achternaam is toch Marokkaans?’ gaat het gesprek aan over culturele verwachtingen tussen verschillende generaties. Kunnen mijn ouders mij nog accepteren als ik mezelf wil zijn; liever Nederlander, dan Marokkaan?

De documentaire ontlokte veel reacties - positief en negatief - bij mensen met een biculturele achtergrond. Zo contacteerde een oud klasgenoot mij met zijn verhaal. Hij trouwde met een gekozen vrouw en startte op jonge leeftijd een gezin.

Hij heeft nooit durven zeggen dat dit niet zijn pad was. Je deed nu eenmaal wat je ouders wilden.

Deze levenskeuzes gebaseerd op culturele verwachtingen zetten zich om in een depressie die hem bijna fataal werd. Het horen van 'Maar je achternaam is toch Marokkaans?' gaf hem moed. Hij besloot met zijn ouders te praten.

Er is veel haat op sociale media. Verhalen zoals deze onderstrepen het belang van het bespreken van culturele verwachtingen. ‘Maar je achternaam is toch Marokkaans?’ wordt tegenwoordig wordt ingezet bij maatschappelijk werkers voor educatieve doeleinden.

De documentaire toont jongeren met diverse culturele achtergronden. Ze laten zien hoe ze omgaan met normen en waarden in hun leven. Leef ik mijn eigen leven, of leef ik het leven van mijn ouders?

Alles over Marokkaanse Achternamen: Een Duik in Hun Betekenissen

Achter elke naam schuilt een verhaal. Marokkaanse achternamen zijn als kleine raadsels die ons verbinden met de geschiedenis, geografie en zelfs de beroepen van onze voorouders. In Nederland alleen al zijn er meer dan 25.000 Marokkaanse achternamen te vinden, en elk vertelt zijn eigen unieke verhaal.

Diversiteit in Namen

Wat meteen opvalt, is de verscheidenheid in Marokkaanse achternamen. Neem bijvoorbeeld Loukili, El Idrissi, El Moussaoui, Tahiri, Benali, Ziani, Talhaoui, Kasmi, Salhi, El Kaddouri, Daoudi en Achachbar - slechts een greep uit de veelvoorkomende namen. Het interessante is dat Marokkaanse namen vaak verschillende varianten hebben. Neem bijvoorbeeld El Kaddouri en El Idrissi, waar je ook vaak varianten zonder 'El' vindt, zoals Kaddouri en Idrissi.

Achter de Naam: Categorieën

Marokkaanse achternamen zijn geworteld in verschillende categorieën:

1. Herkomstnamen

Deze verwijzen naar de plaats of regio waar de naamdrager vandaan komt. Voorbeelden hiervan zijn Rifi (afkomstig uit het Rifgebergte) of Tangaoui (uit de stad Tanger).

2. Stamnamen

Dit zijn namen die refereren aan de stam, zoals Ouriaghli of Hilali.

3. Beroepsnamen

Sommige namen duiden op het beroep van een voorouder, zoals Najjar (timmerman) of Amzil (smid).

4. Eigenschapsnamen

Anderen weerspiegelen eigenschappen, zoals Abarkhan/Aberkan (zwart) of Ahidar (mank).

5. Diergerelateerde Namen

Namen zoals Bujazidhen, die verband houden met het houden van kippen, worden eerder als bijnaam dan als beroepsnaam gezien.

6. Namen van Voorouders

Soms wordt de voornaam van een bijzonder belangrijke voorouder als achternaam aangenomen.

Verandering in Naamgeving

Het is belangrijk om te weten dat na de onafhankelijkheid van Marokko in 1956, de vrije keuze van namen beperkt werd. Mensen moesten zich vaak (zelfs met terugwerkende kracht) laten registreren onder een vaste familienaam bij de burgerlijke stand. Deze periode toonde ook een sterke drang naar 'arabisering', wat invloed had op de vorm en de schrijfwijze van namen. Bijvoorbeeld, vrijwel alle achternamen worden voorafgegaan door het Arabische lidwoord 'al' en eindigen vaak op 'i'.

Voor de introductie van de burgerlijke stand werd in Marokko de afstammingslijn aangegeven met het tussenvoegsel 'ben' (zoon van). Na de burgerlijke stand werd deze keten van voornamen vervangen door een achternaam en voornaam.

Diepere Inzichten

Achter elke naam schuilt een stukje geschiedenis, een vleugje geografie en zelfs een zweem van beroepen uit vervlogen tijden. Het verkennen van Marokkaanse achternamen opent deuren naar onze afkomst, onze voorouders en verbindt ons met een rijke en diverse cultuur.

Bronnen: El Abdouni & Amezian-2008, Marokkaanse pioniers, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Normen en waarden Marokkaanse cultuur

De Marokkaanse cultuur kent een sterke nadruk op normen en waarden, die diep geworteld zijn in de traditionele islamitische waarden. Respect voor ouderen, gastvrijheid, en familiebanden staan centraal in de Marokkaanse samenleving. Gehoorzaamheid aan ouders en eerbied voor tradities zijn ook belangrijke aspecten van de Marokkaanse normen en waarden. Daarnaast wordt eer hoog gehouden in de Marokkaanse cultuur, en het hebben van een goede reputatie is zeer belangrijk voor individuen en families. Eerlijkheid, geduld, en vrijgevigheid worden ook sterk gewaardeerd in de Marokkaanse samenleving. Het behouden van harmonieuze relaties en het vermijden van confrontaties is vaak de norm in Marokkaanse culturele interacties. Deze normen en waarden vormen de kern van de Marokkaanse identiteit en spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van individuen en gemeenschappen binnen de Marokkaanse cultuur.

Over Aiman Hassani

Zijn achternaam is belangrijk voor zijn identiteit. Dit geldt zowel persoonlijk als professioneel. Het is namelijk geassocieerd met een regio en erfgoed in Marokko.

Zijn achternaam is belangrijk voor zijn identiteit. Dit geldt zowel persoonlijk als professioneel. Het is namelijk geassocieerd met een regio en erfgoed in Marokko.

Aiman wil het publiek laten zien hoe ingewikkeld het is om een biculturele identiteit te hebben. Hij doet dit met zijn documentaire 'Maar je achternaam is toch Marokkaans?'. Zijn achternaam verbindt twee culturen en biedt kansen voor zelfexpressie. Aiman's werk toont zijn zoektocht naar zichzelf en acceptatie, terwijl hij culturele verwachtingen en persoonlijke vrijheid verkent.

Contact

  • Aiman Hassani
  • ik@aimanhassani.com
  • 0659064049
  • KVK nr: 86665437
  • Bezoekadres: Wolvenplein 25 - 0.B.17, 3512 CK, Utrecht
Stuur e-mail