Artikel

October 20, 2023
Diversiteit & Inclusie

Het belang van diversiteit en inclusie in de filmindustrie

Het belang van diversiteit en inclusie in de filmindustrie

Deze blog gaat in op het belang van diversiteit en inclusie in de filmindustrie, niet alleen voor wat betreft de casting van acteurs, maar ook in leidinggevende en creatieve rollen achter de schermen. Diversiteit wordt gezien als een middel om authentieke, complexe verhalen te vertellen die resoneren bij een breder en divers publiek. Het omarmen van verschillende genderidentiteiten, seksuele geaardheden, sociaal-economische statussen en fysieke gesteldheden is essentieel om het artistieke landschap te verrijken en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Diversiteit in de filmindustrie is niet alleen betrekking op het casten van acteurs van verschillende etniciteiten, maar omvat ook verschillende genderidentiteiten, seksuele geaardheden, sociaal-economische statussen en fysieke gesteldheden. Bovendien speelt diversiteit ook een rol achter de schermen - in de leidinggevende en creatieve posities die cruciaal zijn voor de creatie van film.

Het is essentieel dat verhalen, zowel op het scherm als erachter, worden verteld door een breed scala aan stemmen. Niet alleen om het artistieke landschap te verrijken, maar ook om een breder publiek te bereiken en te representeren.
 • Etnische en culturele diversiteit: Meer etnische en culturele diversiteit in films zorgt ervoor dat deze een bredere wereldvisie weergeven.  Een breder wereldbeeld is van cruciaal belang omdat het de kijkers de gelegenheid biedt om te leren over en empathie te hebben voor culturen, etniciteiten en levenservaringen die afwijken van hun eigen ervaringen. Naarmate publiek zichzelf meer in diverse karakters kunnen herkennen, kan dit bijdragen aan een universeler begrip van menselijke ervaringen en emoties. Dit creëert niet alleen een rijkere, meer genuanceerde filmervaring, maar het dient ook als educatief platform. Verder kunnen films met meer diversiteit filmbezoekers helpen om prejudiciële barrières af te breken. Ze bieden de mogelijkheid om stereotiepe opvattingen uit te dagen en nieuwe inzichten te verschaffen over gemeenschappen die anders misschien over het hoofd worden gezien of verkeerd worden begrepen. Zo wordt het bioscooppubliek blootgesteld aan nieuwe ideeën en overtuigingen, wat in het dagelijks leven kan bijdragen aan meer acceptatie en tolerantie.
 • Inclusieve films kunnen ook nuttig zijn in het bevorderen van de acceptatie van verschillende sociale kwesties. Ze maken het voor kijkers mogelijk om basisprincipes van gelijkheid en rechtvaardigheid te begrijpen, en moedigen maatschappelijke betrokkenheid aan. In een tijd waarin diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker worden, kan de filmindustrie een belangrijke rol spelen in het bevorderen van deze waarden.
 • Dit stelt het publiek in staat om verhalen te ervaren vanuit perspectieven die ze anders misschien nooit zouden kennen.
 • Genderdiversiteit: Het bevorderen van gendergelijkheid in de filmindustrie biedt een evenwichtig beeld van beide geslachten en stelt verhalen centraal die vaak worden genegeerd in door mannen gedomineerde verhaallijnen. Bijvoorbeeld, thema's zoals de ervaringen en uitdagingen van vrouwen in beroepen die voornamelijk door mannen worden gedomineerd zijn vaak onderweergegeven. Film kan een doeltreffend medium zijn om licht te werpen op dit soort verhalen en de stereotypen en vooroordelen die hiermee samengaan uit te dagen. Een film kan met succes laten zien dat vrouwen niet alleen plaats hebben in elke werkomgeving, maar ook effectief kunnen zijn in wat nog steeds als mannelijk beroep wordt gezien. Ook thema's omtrent vrouwelijke seksualiteit, of dit nu lesbisch, biseksueel, panseksueel of aseksueel is, worden vaak onderbelicht in mainstream cinema. Het weergeven van deze verhalen bevordert een realistischer en volledig beeld van de diverse ervaringen en levensstijlen. De belangrijke rol van bioscoopfilms voor het onderwijzen en verhelderen van complexe sociale kwesties kan niet worden onderschat. Wanneer films inclusiever worden, krijgen kijkers toegang tot perspectieven en verhalen die anders onopgemerkt zouden blijven, waardoor begrip en empathie wordt vergroot. Het is belangrijk voor filmmakers om deze kansen te grijpen en diversiteit en inclusiviteit te omarmen, niet alleen voor het bevorderen van sociale gerechtigheid, maar ook om bij te dragen aan de verrijking van de filmtraditie door het uitbreiden van de narratieve mogelijkheden en het land van de creatieve ontdekking.
 • Seksuele diversiteit: Homoseksuele, biseksuele en transgender personages en verhalen die worden vertoond, kunnen effectief bijdragen aan een groter publiek bewustzijn en begrip. Dergelijke karakters en verhalen dragen niet alleen bij aan de normalisatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderisme in de samenleving, maar versterken ook de empathie voor individuen die deze identiteiten hebben. Het publiek krijgt een kans om de ervaringen, uitdagingen en prestaties van deze groepen mensen, die anders misschien niet worden belicht, te begrijpen en te waarderen. Dit kan op zijn beurt onbewuste vooroordelen verminderen en meer acceptatie en integratie bevorderen binnen de samenleving. Films als een platform voor diversiteit en inclusiviteit
 • Films en televisieseries hebben een unieke kans om de culturele grenzen te verleggen en bij te dragen aan het vormgeven van de samenleving. Ze kunnen dienen als krachtige instrumenten om onderbelichte verhalen en perspectieven te belichten, wat uiteindelijk bijdraagt aan de diversiteit en inclusiviteit in de filmindustrie. Bovendien kan deze representatie het publiek inspireren en een waardevol inzicht geven in verschillende culturen, seksualiteiten, etniciteiten en levenservaringen.
 • Het is belangrijk om de filmindustrie te erkennen als een intensief beïnvloedend medium, en in dat kader is het cruciaal dat ze hun invloed gebruiken om een brede waaier van verhalen en ervaringen te vertegenwoordigen. Dit creëert uiteindelijk een filmindustrie die niet alleen vermakelijker is, maar ook realistischer en evenwichtig in de manier waarop ze de wereld presenteert.
 • Sociaal-economische diversiteit: Door de levens van mensen uit verschillende sociaal-economische achtergronden te portretteren, kunnen films bijdragen aan een dieper inzicht in de menselijke ervaring. Als voorbeeld kunnen we noemen de film "Slumdog Millionaire". Deze film uit 2008 schetst een levendig beeld van de extreme armoede in de sloppenwijken van Mumbai en de complexiteit van het leven binnen deze context. Door het verhaal van het hoofdpersonage en zijn ervaringen te volgen, krijgt de kijker een unieke kans om de uitdagingen en vreugden van een leven dat op vele manieren heel ver van hun eigen dagelijkse realiteit verwijderd is. Dit draagt bij aan een verbeterd begrip van de menselijke ervaring door het publiek, door het presenteren van een perspectief dat anders misschien over het hoofd zou zijn gezien. Een andere illustratieve film is "Parasite", een Zuid-Koreaanse film die kritisch kijkt naar de klassenverdeling en sociale ongelijkheid in de samenleving. Door de complexe relaties die zich ontwikkelen tussen personages uit verschillende sociaal-economische standen, wordt de toeschouwer aangezet tot diepere reflectie over de impact van economische ongelijkheid op menselijke interacties en sociaal welzijn. Het zien van deze verschillen op het scherm kan bijdragen aan een breder bewustzijn en begrip van de menselijke ervaring in verschillende sociale omstandigheden.

Bovendien geeft het ook ruimte voor grotere inclusie. Inclusie betekent niet alleen het verwelkomen van diversiteit, maar ook het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, en waar de kijk op de wereld van iedereen wordt gewaardeerd. Consequentieel resulteert dit in een verhoogde productie van diverse en inclusieve content, die authentieke en complexe verhalen oplevert die resoneren bij een groter en meer divers publiek. Bijvoorbeeld, Hollywoodfilms zoals 'The Pursuit of Happyness' en 'Slumdog Millionaire' hebben de ontberingen en strijd van individuen uit lagere sociaaleconomische milieus met succes naar voren gebracht. Deze films bieden een venster in de levens die velen van ons normaal gesproken niet zouden zien, waardoor we empathie en begrip voor die ervaringen kunnen opbouwen. De meervoudige award-winnende film 'Parasite', eveneens, toont de kloof tussen arm en rijk op een buitengewoon krachtige manier, waardoor kijkers worden aangespoord om na te denken over de ongelijke verdeling van welvaart in de samenleving. Het belang van diversiteit en inclusiviteit strekt zich verder uit dan enkel de morele noodzaak voor representatie. Het blijkt ook een lucratieve onderneming te zijn, zoals blijkt uit de groeiende populariteit en financiële successen van dergelijke films. Neem bijvoorbeeld de film 'Crazy Rich Asians', die bekendheid gaf aan de Aziatische cultuur op het grote scherm en indrukwekkende kassuccessen behaalde. Hetzelfde geldt voor 'Black Panther', een film die de Afrikaanse cultuur in een superheldencontext plaatste en vervolgens een cultuurverschijnsel en een box-office hit werd.
Naast deze voorbeelden, hebben films zoals 'Moonlight' en 'Call me by your name' baanbrekend werk verricht in de representatie van LGBTQ+ relaties en ervaringen, terwijl ze ook wereldwijd werden geprezen en gerespecteerde prijzen in de wacht sleepten. Deze successen illustreren het potentieel dat diversiteit en inclusiviteit hebben in het verbreden van het bereik van films naar nieuwe doelgroepen, die vaker genegeerd, miskend of verkeerd begrepen worden door de mainstream filmindustrie. Diversiteit en inclusiviteit in de filmindustrie zijn niet langer optionele 'voegtoes' maar een vereiste die zowel de verhalen verrijkt als de commerciële doeltreffendheid verbetert. Door film op deze manier te benaderen, kunnen we bijdragen aan het bevorderen van een inclusievere en representatievere industrie die de verhalen van alle mensen in onze samenleving viert.

 • Etnische en culturele diversiteit: Meer representatie van verschillende culturen en etniciteiten
 • Genderdiversiteit: Gendergelijkheid in de vertegenwoordiging en verhaallijnen
 • Seksuele diversiteit: Meer zichtbaarheid en begrip voor homoseksuele, biseksuele en transgender personages
 • Sociaal-economische diversiteit: Dieper inzicht in de levens van mensen uit verschillende sociaal-economische achtergronden

Samenvattend is diversiteit in de filmindustrie van groot belang bij het verrijken van de verhalen die worden verteld en bij het brengen van een authentiekere en meer inclusieve benadering van het vertellen van verhalen. Het is een krachtige tool voor verandering en een essentiële stap naar een meer inclusieve samenleving.


Hoe diversiteit de filmwereld verrijkt

Diversiteit in de filmindustrie zorgt voor een breed scala aan unieke en authentieke verhalen. Het zorgt voor meer representatie op het scherm, wat leidt tot een beter begrip en waardering van verschillende achtergronden, culturen en levenservaringen.

Maar het belang van diversiteit houdt niet op bij het scherm: het is even cruciaal achter de schermen.

Het blijkt dat diversiteit achter de schermen een cruciale rol speelt in het vormgeven van het vertelproces. Teamleden met verschillende achtergronden kunnen unieke ideeën, inzichten en perspectieven inbrengen die de rijkdom en authenticiteit van het uiteindelijke product versterken. Ze bieden een breder scala aan stemmen en ervaringen die kunnen helpen om stereotypen en clichés te vermijden en om complexe, multidimensionale personages en verhalen te creëren.

Scenarioschrijvers met verschillende achtergronden kunnen bijvoorbeeld verhalen vertellen die geworteld zijn in hun eigen culturele of sociale ervaringen, wat resulteert in authentiekere en geloofwaardigere voorstellingen van bepaalde gemeenschappen of levenservaringen. Regisseurs van verschillende etniciteiten of genders kunnen nieuwe invalshoeken op traditionele genres aanbieden of bekende verhaalelementen met een frisse blik benaderen, wat resulteert in unieke en vernieuwende filmische ervaringen. Productieteams die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel dragen, kunnen door verschillende brillen naar de wereld kijken, verschillende sociale kwesties aanpakken en diverse groepen mensen vertegenwoordigen, wat bijdraagt aan een inclusiever en representatiever filmlandschap.

Helaas blijven veel getalenteerde professionals uit ondervertegenwoordigde groepen onbenut, deels vanwege de bestaande belemmeringen en vooroordelen in de filmindustrie. Voor het bereiken van echte diversiteit en inclusie in de filmwereld is daarom zowel institutionele veranderingen als individuele betrokkenheid nodig. Alleen op deze manier kunnen we een filmindustrie bouwen die een getrouwe en veelzijdige afspiegeling van onze diverse samenleving is.

Diverse schrijvers, regisseurs en producenten brengen hun unieke standpunten en perspectieven mee, wat resulteert in meer genuanceerde en geloofwaardige portretten van verschillende levens en ervaringen. Bijvoorbeeld, het veelgeprezen drama 'Moonlight' presenteert een intiem en authentiek beeld van een jonge, zwarte man die worstelt met zijn seksualiteit, een perspectief dat zelden wordt verkend in mainstream cinema. Regisseur Barry Jenkins, die opgroeide in een soortgelijke gemeenschap, kon zijn persoonlijke ervaringen en inzichten in het script en de cinematografie verweven om zo een zeldzaam en eerlijk portret van deze ervaringen te tonen.  Daarnaast bracht de film 'The Farewell' van Lulu Wang, gebaseerd op haar eigen ervaringen als Chinese immigrant in de Verenigde Staten, een verfrissend en zeer persoonlijk perspectief op het Oost-West culturele conflict en familierelaties. De film bood niet alleen een uniek inzicht in deze ervaringen, maar daagde ook stereotiepe voorstellingen van Aziatische personages in westerse films uit.  Ten slotte hebben films zoals 'Coco' en 'Roma' de kracht van diversiteit in het spotlight gezet door minder bekende culturen en levenservaringen centraal te zetten - respectievelijk het Dia de los Muertos festival in Mexico en het leven van een huisbediende in Mexico-Stad. De unieke culturele contexten, waarden en manieren van leven die deze films belichten, verrijken ons begrip van de wereld en versterken ons vermogen om met verschillende mensen te empathiseren.

"Diversiteit betekent het omarmen van de veelzijdigheid van menselijke ervaringen. Het betekent waardering en erkenning van het feit dat iedereen uniek is."

De sleutelrol van inclusie

Aan de andere kant speelt inclusie een cruciale rol in het werkelijk accepteren van diversiteit.

 Het omvat het bieden van gelijke kansen aan iedereen, ongeacht hun achtergrond, waarbij rekening wordt gehouden met zaken zoals geslacht, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische status, leeftijd en fysieke mogelijkheden. De inclusie verschaft dus een evenwichtige en rechtvaardige vertegenwoordiging van de diverse levenservaringen, en stelt de stemmen in staat om hun verhalen op hun eigen manier te vertellen en geportretteerd te worden.

Door een gelijkwaardige plek voor alle stemmen te creëren, kunnen we een diepgaande impact maken op de manier waarop verschillende culturen, levensstijlen en identiteiten worden begrepen en gewaardeerd door het publiek. Daarnaast draagt het bij aan het doorbreken van stereotypering en culturele misverstanden, wat de weg baant voor een meer genuanceerde en empathische samenleving.  

De voordelen van deze inspanning strekken zich uit tot ver buiten de grenzen van de bioscoop: ze hebben de kracht om de wereld te veranderen, onze percepties uit te breiden en te verrijken en onze inzichten te verfijnen. Het is een herinnering aan het belang dat we blijven pleiten voor diversiteit en inclusie in onze cinema en verder. Daarom is het essentieel dat de filmindustrie blijft streven naar een meer inclusieve omgeving waarin diverse stemmen mogelijkheden krijgen om creatief bij te dragen.

Een authentieke representatie van inclusie binnen de filmwereld kan het publiek helpen in hun perceptie en begrip van de veelzijdigheid en complexiteit van de menselijke ervaringen.

Inclusie draagt niet alleen bij aan de rijkheid en complexiteit van het verhaal, maar het respecteert ook de identiteit van elke unieke stem in de keten van filmproductie.

Het gaat hierbij niet alleen om het uitnodigen van verschillende stemmen aan de tafel, maar er ook voor zorgen dat die stemmen worden gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd.

Inclusie draagt bij aan authenticiteit door een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin creatieve professionals volledig zichzelf kunnen zijn en hun unieke standpunten kunnen delen. Dit bevordert niet alleen de creativiteit en innovatie, maar ook het begrip en de empathie.

"Inclusie in de filmwereld gaat over meer dan alleen het hebben van verschillende stemmen. Het gaat erom die stemmen te eerbiedigen en te weten dat ze waardevol en noodzakelijk zijn."

Inclusie en diversiteit verrijken de filmindustrie door het medium te voorzien van een aanzienlijk grotere pool van verhalen, perspectieven en ervaringen.

"Moonlight", een film die zich focust op de worstelingen van een jonge zwarte man die zich in Miami met zijn seksualiteit confronteert, won de Academy Award for Best Picture. Het belichtte een ervaring die zelden in Hollywood-films wordt gepresenteerd, demonstrerende het belang van het vertellen van diverse verhalen voor een breder publiek.

Dit is een ander voorbeeld van een film die een uniek perspectief biedt en grotere representatie in de filmindustrie bevordert. De film toont de prestaties en uitdagingen van zwarte vrouwen in een periode waarin zowel raciale als geslachtsdiscriminatie de norm waren, en heeft het voortouw genomen in het erkennen van hun vaak over het hoofd geziene bijdragen.

Ze onthullen niet alleen andere ervaringen aan het publiek, maar benadrukken ook de waarde en noodzaak van het erkennen van de veelheid van menselijke ervaringen in onze collectieve vormen van storytelling.Beide films illustreren overtuigend de kracht van diversiteit en inclusie in de filmindustrie.

De film "Hidden Figures" draait om drie Afro-Amerikaanse vrouwen die bij NASA werken en een cruciale rol spelen in de ruimterace.

Neem bijvoorbeeld de films "Moonlight" en "Hidden Figures", die beide in 2016 werden uitgebracht.

Het zijn immers de verschillende perspectieven die ons helpen te groeien, te leren en ons bewust te worden van de wereld om ons heen.

Door nu actie te ondernemen en de weg te effenen voor diversiteit en inclusie, kunnen we bijdragen aan een rijkere, meer authentieke en verbindende filmindustrie.Aan de hand van gedocumenteerde studies en rapporten wordt steeds meer erkend dat diversiteit een essentiële factor is in de filmindustrie.

Een onderzoek gepubliceerd door het Annenberg Inclusion Initiative aan de University of Southern California illustreert duidelijk het belang van diversiteit in de filmindustrie. Het rapport vestigde de aandacht op het feit dat films met een diverse cast niet alleen een hoger rendement hebben bij de box office, maar ook een breder publiek aantrekken. Dit ondersteunt de bewering dat diversiteit in de filmindustrie bijdraagt aan commercieel succes en een breder publiek bereik.

Een ander belangrijk verslag, geproduceerd door McKinsey & Company, benadrukt de economische en sociale waarde van diversiteit. Het rapport verklaart dat bedrijven in de filmindustrie met een grotere culturele en etnische diversiteit 33% meer kans hebben op financiële prestaties boven het nationale industrie gemiddelde. Publieksonderzoeken opgenomen in het rapport geven ook aan dat film liefhebbers een diverser en inclusiever film landschap wensen.

Naast deze studies, komt een rapport van de Geena Davis Institute on Gender in Media naar voren dat het gebrek aan representatie van sociale groepen in de filmindustrie benadrukt. Dit rapport laat zien dat er een fundamentele ongelijkheid in representatie is, niet alleen op basis van ras en etniciteit, maar ook op basis van geslacht, leeftijd en fysieke beperking. Het instituut dringt erop aan dat een diverse en inclusieve filmindustrie deze kloof kan dichten en kan bijdragen aan een evenwichtigere en representatievere media omgeving.

Het continue werk en de studie in dit veld onderstrepen het essentiële belang van diversiteit in de filmindustrie. Het bewijs is duidelijk: diversiteit en inclusie zijn niet alleen een ethische verplichting, maar ook een strategische investering die de filmindustrie zou moeten omarmen. Het is onze taak als publiek om dit te steunen en bevorderen, om een meer inclusieve en representatieve filmindustrie te waarborgen.

Dit is niet alleen omdat het de filmrealiteit authentieker maakt, maar ook omdat het de kans biedt om onbelichte verhalen en perspectieven voor het voetlicht te brengen.

Authenticiteit in de filmindustrie draagt bij aan een meeslepende en realistische afspiegeling van onze diverse samenleving. Verschillende stemmen, culturen en ervaringen geven het publiek een breder scala aan verhalen en perspectieven om zich mee te identificeren. Het brengt een rijkdom aan ervaringen en levensovertuigingen op het scherm die een weerspiegeling zijn van het veelzijdige menselijke leven.

De creatie van onvertelde verhalen en de presentatie van onbelichte perspectieven kunnen bovendien een stem geven aan diegenen die historisch gezien ondervertegenwoordigd zijn geweest in de media. Het behandelen van deze thema's kan ons collectieve begrip van onze medemensen verrijken en diversiteit in al haar vormen vieren.

Bovendien kan de integratie van deze elementen leiden tot een dieper en gevarieerder narratief, dat intrigerend en boeiend is voor het publiek. Films die diversiteit en inclusie omarmen, kunnen kijkers uitnodigen tot dialogen over belangrijke maatschappelijke thema's en aanzetten tot reflectie over hun eigen chauvinismen en vooroordelen.

In conclusie, meer diversiteit en inclusie in de filmindustrie kunnen bijdragen aan een authentieker, rijker en meeslepender filmbeeld. Daarom is het belangrijk dat we blijven streven naar een meer diverse en inclusieve filmindustrie.

← terug naar Blogs
Diversiteit en inclusie expert Aiman Hassani

Diversiteit en Inclusie Experts: inclusieve leiderschap, trainingen van een expertisebureau met diversiteitsexperts

Ontmoet Aiman Hassani, een experts op het gebied van diversiteit en inclusie die je zeker moet kennen. Leer van zijn expertise en inzichten.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read
Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?
marokkaanse achternamen

Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?

Ontdek de fascinerende oorsprong en diversiteit van Marokkaanse achternamen, geworteld in rijke culturele tradities.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read

Artikel

Het belang van diversiteit en inclusie in de filmindustrie

Deze blog gaat in op het belang van diversiteit en inclusie in de filmindustrie, niet alleen voor wat betreft de casting van acteurs, maar ook in leidinggevende en creatieve rollen achter de schermen. Diversiteit wordt gezien als een middel om authentieke, complexe verhalen te vertellen die resoneren bij een breder en divers publiek. Het omarmen van verschillende genderidentiteiten, seksuele geaardheden, sociaal-economische statussen en fysieke gesteldheden is essentieel om het artistieke landschap te verrijken en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

← terug naar Blogs