Artikel

January 31, 2023
Diversiteit & Inclusie

Waarom een D&I-beleid zo belangrijk is voor je bedrijf

Waarom een D&I-beleid zo belangrijk is voor je bedrijf

Dit zijn de voordelen van een D&I-beleid binnen je bedrijf‍. De term D&I staat voor Diversiteit en Inclusie, termen die gebruikt worden om de cultuur en samenstelling binnen een groep te verbeteren. Als bedrijf of organisatie is het goed om een beleid te hebben, zodat discriminatie, racisme en grensoverschrijdend gedrag geen kans krijgen. Maar wat is het voordeel van een D&I-beleid voor bedrijven? En hoe draag je met een D&I-beleid bij aan een betere maatschappij?

Dit zijn de voordelen van een D&I-beleid binnen je bedrijf

De term D&I staat voor Diversiteit en Inclusie, termen die gebruikt worden om de cultuur en samenstelling binnen een groep te verbeteren. Als bedrijf of organisatie is het goed om een beleid te hebben, zodat discriminatie, racisme en grensoverschrijdend gedrag geen kans krijgen. Maar wat is het voordeel van een D&I-beleid voor bedrijven? En hoe draag je met een D&I-beleid bij aan een betere maatschappij?

Innovatie en flexibiliteit

Het is een veelgehoorde klacht in de creatieve sector: “We trekken altijd dezelfde mensen aan waardoor we weinig vernieuwende ideeën hebben.” Met een goed D&I-beleid trek je nieuwe mensen aan met diverse achtergronden en ervaringen. Het voordeel voor je bedrijf is dat je op die manier nieuwe perspectieven krijgt die heel waardevol kunnen zijn. Nieuwe perspectieven zijn cruciaal voor een bedrijf omdat ze de mogelijkheid bieden om bestaande problemen op een andere manier te benaderen. Wanneer een bedrijf een diverse groep medewerkers heeft die verschillende invalshoeken en ervaringen inbrengen, kunnen zij gezamenlijk tot innovatieve oplossingen komen die anders misschien over het hoofd zouden zijn gezien. Dit kan leiden tot verbeterde producten en diensten, meer efficiënte processen en een sterker concurrentievoordeel in de markt. Verder vergroten verschillende perspectieven de mogelijkheid voor een bedrijf om zich te verbinden met een bredere klantenbasis. Medewerkers die de taal, cultuur of behoeften van bepaalde marktsegmenten begrijpen, kunnen waardevolle inzichten bieden bij het ontwikkelen van marketingstrategieën en het aanpassen van producten of diensten om beter aan de wensen van deze klanten te voldoen.  Bovendien kunnen nieuwe perspectieven bijdragen tot een robuuster en meer veerkrachtig bedrijf. In een snel veranderende wereld kunnen bedrijven die in staat zijn om nieuwe benaderingen en ideeën te omarmen, beter inspelen op veranderingen in de markt, technologische innovaties en sociaaleconomische verschuivingen. Zij zijn vaak wendbaarder en beter voorbereid om toekomstige uitdagingen aan te gaan, wat de langetermijngroei en -prestatie van het bedrijf kan bevorderen. De innovatie en flexibiliteit die hieruit voorkomt, zullen uiteindelijk zorgen voor meer omzet en winst. Uit onderzoek van McKinsey (Why Diversity Matters, 2015) blijkt ook dat diversiteit voor meer winst zorgt. Gender diversiteit levert 15% meer winst op, culturele diversiteit zorgt er zelfs voor dat dit tot 35% meer winst kan toenemen.

Wat is D&I en wat doet een D&I-expert? Lees hier.

Frisse perspectieven

Als je je als bedrijf of organisatie gaat verbeteren op het gebied van D&I, dan zul je dat ook merken in het type talent dat je aantrekt. Met een goed D&I-beleid waarborg je de diversiteit en inclusie in je teams, waardoor mensen met verschillende achtergronden zich sneller tot je bedrijf aangetrokken voelen. Uiteindelijk wil je er als bedrijf naartoe dat je met talent en frisse perspectieven kunt blijven groeien. Met die perspectieven bedien je uiteindelijk de hele maatschappij, en groei je mee met het gedachtegoed van je klant. Het is een gemiste kans dat bedrijven nu op afstand blijven van bepaalde mensen uit minderheidsgroepen, terwijl die je bedrijf juist kunnen versterken. Het is cruciaal om inzicht te krijgen in deze gemiste kans om de ware waarde van diversiteit en inclusie te begrijpen. Wanneer bedrijven zich distantiëren van mensen uit minderheidsgroepen, wordt hun vermogen om te innoveren en zich aan te passen aan veranderingen ernstig belemmerd. Deze groepen brengen unieke vaardigheden en ervaringen met zich mee, wat een breed scala aan inzichten en ideeën oplevert. Hoewel het waar is dat bedrijven veel moeite kunnen doen om divers talent aan te trekken; als er geen inclusieve cultuur aanwezig is, zullen deze werknemers mogelijk niet lang blijven of worden ze niet volledig benut.

Bovendien, in een wereld die steeds diverser wordt, kunnen bedrijven die niet inclusief zijn een belangrijk deel van hun klantenbasis mislopen. Wanneer medewerkers van een bedrijf een afspiegeling zijn van de samenleving, krijgt het bedrijf hierdoor een uniek inzicht in de behoeften en wensen van verschillende klantengroepen, wat kan leiden tot verbeterde producten en services.

Concluderend zou men kunnen stellen dat het niet benutten van mensen uit minderheidsgroepen een aanzienlijke kans voor groei, innovatie en succes binnen het bedrijfsleven over het hoofd ziet. Door diversiteit en inclusie te stimuleren, kunnen bedrijven hun concurrentievermogen vergroten, in lijn blijven met maatschappelijke veranderingen en een meeslepende bedrijfscultuur creëren waar iedereen kan bloeien.

Mee met de samenleving

Onze samenleving is multicultureel. Ruim een kwart van de Nederlanders anno 2022 heeft een migratieachtergrond. Dit percentage neemt al jaren toe. Dat betekent ook dat de doelgroep van bedrijven verandert. Om als organisatie mee te gaan in de ontwikkelingen van de samenleving, dan is het essentieel om ook intern diversiteit en inclusiviteit te prioriteren. Zoals men weet, weerspiegelt de samenleving een brede waaier aan achtergronden, culturen, geloofsovertuigingen en levenservaringen. Om deze diversiteit adequaat te kunnen bedienen en begrijpen, dient een organisatie zelf een afspiegeling te zijn van deze maatschappelijke verscheidenheid. Hiermee opent men de deur naar een bredere klantenbasis en verbetert men de reputatie binnen de gemeenschap.

Daarnaast draagt een D&-beIleid bij aan de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Huidige en potentieel nieuwe medewerkers waarderen het wanneer hun werkplek een diverse en inclusieve omgeving is. Dit kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent, wat een cruciaal onderdeel is van het concurrentievermogen van een organisatie.

Diversiteit en inclusie kunnen ook het innovatieve vermogen van een bedrijf stimuleren. Verschillende perspectieven leiden tot nieuwe ideeën, benaderingen en oplossingen, wat een bedrijf kan helpen zich in een snel veranderende markt te onderscheiden.

Het implementeren van een effectief D&I-beleid is dus niet alleen een morele verplichting, maar ook een strategische noodzaak. Het kan organisaties helpen om beter in te spelen op maatschappelijke veranderingen, relevanter te blijven voor hun doelgroep en aan de top van hun sector te blijven.

Je zorgt als bedrijf zo niet alleen dat je relevant blijft, ook zorg je dat je een stap voor bent op concurrentie. Een goed D&I-beleid en divers talent zorgen ervoor dat je gevoel blijft houden bij je doelgroep.

Verbeteren van D&I

Een van de mogelijkheden om de diversiteit en inclusie binnen je bedrijf te verbeteren, is door een D&I-expert zoals Aiman in te huren. Aiman Hassani is D&I-expert en heeft ervaring met het geven van advies en trainingen bij bedrijven. Het liefst zou hij willen dat de trainingen verplicht worden, zodat je iedereen bereikt. Tot die tijd hoopt hij dat er zoveel mogelijk mensen aan mee blijven doen. Bij de bedrijven waar hij komt, ziet hij dat het belangrijk is om het onderwerp op een duurzame manier aan te pakken. Veel mensen hebben onbewust vooroordelen, ook mensen uit minderheidsgroepen, en het duurt even voordat mensen niet meer terugvallen in die vooroordelen. Het bewust worden en blijven van je vooroordelen is iets wat je kunt trainen.

Training in diversiteit en inclusie is een effectief instrument om de bewustwording van persoonlijke vooroordelen te stimuleren. Dergelijke cursussen zijn ontworpen om individuen te helpen hun onbewuste vooroordelen te identificeren, deze te erkennen en constructieve maatregelen te nemen om ze te overwinnen. In deze trainingen worden werknemers vaak blootgesteld aan leersituaties die hen uit hun comfortzone halen en hen aanzetten om situaties vanuit andere perspectieven te bekijken.

Dit maakt deel uit van een proces van bewustwording en zelfreflectie dat van cruciaal belang is bij de aanpak van persoonlijke vooroordelen. Het omdraaien van een vooroordeel is per definitie moeilijk, omdat deze vaak diep ingesleten zijn in onze denkpatronen. Onbewuste vooroordelen kunnen immers invloed hebben op onze beslissingen en gedragingen op de werkvloer. Het leren herkennen en uitdagen van deze vooroordelen kan daarom leiden tot een eerlijker en inclusiever werkklimaat.

Daarnaast kunnen diversiteit- en inclusietrainingen de werknemers ook meer inzicht geven in de unieke ervaringen van hun collega's van verschillende achtergronden. Dit kan bijdragen aan een dieper begrip en respect voor diversiteit binnen het bedrijf. Zulke trainingen zijn dus een waardevolle aanvulling op het D&I-beleid van een organisatie en kunnen een duurzame invloed hebben op de bedrijfscultuur.

En moet blijven trainen. Hassani pleit ervoor om dit op structurele basis aan te blijven bieden binnen bedrijven. Hassani benadrukt het belang van continuïteit in de implementatie van D&I-beleid. Zijn standpunt is dat eenmalige workshops of trainingen niet voldoende zijn om werkelijke verandering te bewerkstelligen.

Consistentie in D&I-training geeft aan dat de organisatie zich serieus inzet voor diversiteit en inclusie, waardoor het meer dan alleen een symbolische handeling wordt. Het regelmatig aanbieden van deze trainingen helpt bij het veranderen van de bedrijfscultuur en het creëren van een omgeving waarin alle werknemers zich gewaardeerd en op hun gemak voelen.

Bovendien stelt de frequente betrokkenheid bij D&I-opleidingen werknemers in staat om hun begrip van diversiteit en inclusie voortdurend te verdiepen en te verfijnen. Dit stelt hen op hun beurt in staat om meer inclusieve praktijken in hun dagelijkse werkzaamheden te integreren.

Al met al argumenteert Hassani dat regelmatige training essentieel is voor het bouwen en handhaven van een inclusieve en diverse werkomgeving, die op haar beurt zowel voor de organisatie als voor het personeel talloze voordelen biedt.

Lees hier verder over het werk van Aiman Hassani

← terug naar Blogs
Diversiteit en inclusie expert Aiman Hassani

Diversiteit en Inclusie Experts: inclusieve leiderschap, trainingen van een expertisebureau met diversiteitsexperts

Ontmoet Aiman Hassani, een experts op het gebied van diversiteit en inclusie die je zeker moet kennen. Leer van zijn expertise en inzichten.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read
Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?
marokkaanse achternamen

Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?

Ontdek de fascinerende oorsprong en diversiteit van Marokkaanse achternamen, geworteld in rijke culturele tradities.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read

Artikel

Waarom een D&I-beleid zo belangrijk is voor je bedrijf

Dit zijn de voordelen van een D&I-beleid binnen je bedrijf‍. De term D&I staat voor Diversiteit en Inclusie, termen die gebruikt worden om de cultuur en samenstelling binnen een groep te verbeteren. Als bedrijf of organisatie is het goed om een beleid te hebben, zodat discriminatie, racisme en grensoverschrijdend gedrag geen kans krijgen. Maar wat is het voordeel van een D&I-beleid voor bedrijven? En hoe draag je met een D&I-beleid bij aan een betere maatschappij?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

← terug naar Blogs